Bài cuối
TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

NGUYỄN HỒNG TRÀ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định thị xã Phước Long có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng, an ninh; là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Bình Phước. Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh cùng sự đồng lòng, quyết tâm cao độ của chính quyền và nhân dân thị xã, hệ thống hạ tầng trên địa bàn Phước Long đã được nâng cấp, đầu tư xây dựng mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt đời sống nhân dân.

Phát triển đô thị đồng bộ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư phát triển đô thị thị xã Phước Long còn tồn tại một số bất cập như: chỉ mới tập trung phát triển vùng trung tâm, sức lan tỏa sang các khu vực lân cận còn chậm; thiếu quỹ đất để mở rộng không gian đô thị hiện hữu và phát triển đô thị mới; vấn đề xử lý chất thải rắn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, ngày 18-7-2022, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 413-KL/TU về phát triển đô thị thị xã Phước Long giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kết luận nêu rõ: Phát triển đô thị thị xã Phước Long giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng “sinh thái, bản sắc, văn minh”. Xây dựng, cải tạo và nâng cấp đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, đảm bảo kiểm soát chất lượng môi trường, hài hòa, cân bằng giữa chỉnh trang đô thị cũ và phát triển đô thị mới. Phát triển bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy lợi thế vị trí là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch phía Bắc của tỉnh, kịp thời nắm bắt các cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo; huy động tất cả nguồn lực để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ có hiệu quả và thực chất cho hoạt động cải cách hành chính; tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các hoạt động đầu tư xây dựng.

Mục tiêu phát triển đô thị Phước Long bảo đảm đồng bộ, hài hòa có bản sắc, đặc trưng riêng có, hiện đại; có sự kết nối chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; có cơ sở hạ tầng k¬ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; có môi trường và chất lượng sống đô thị tốt. Tạo cơ sở huy động nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đô thị tập trung, đúng lộ trình, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan theo hướng đô thị sinh thái, thông minh và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc, truyền thống của Phước Long.


Phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III

Hiện nay, tình hình thế giới, trong nước và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhất là đại dịch Covid-19 vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn xã hội. Trong khi đó, địa giới hành chính và không gian đô thị của Phước Long nhỏ, xa các trung tâm lớn, cảng biển nên chi phí vận chuyển cao, ảnh hưởng đến sản xuất. Vì vậy, rất ít nhà đầu tư có nguồn vốn lớn, năng lực tìm đến đầu tư tại đây. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, giao thông kết nối vùng chưa phát triển; giá nông sản xuống thấp, các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn… Để quá trình phát triển của thị xã kịp sánh bước cùng các địa phương trong tỉnh, Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thị xã Phước Long trước hết phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng của địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, Phước Long cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại III. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 100%, quy hoạch chi tiết đạt 50% khu vực phát triển đô thị. Thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực đô thị đạt 80%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính, ngõ xóm đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 70%; 25% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý…

,

皇冠信用盘开户www.hg8080.vip)是皇冠信用盘官方正网线上开放会员开户、代理开户,额度自动充值等业务的直营平台。

,

Định hướng đến năm 2030, thị xã Phước Long đủ điều kiện nâng cấp lên đô thị loại III. Dân số toàn đô thị đạt 100.000 người, dân số khu vực nội thị đạt 85.000 người, tỷ lệ tăng dân số đạt 4%/năm. Thu nhập bình quân đạt 200 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 85,08%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực đô thị đạt 85%. Đảm bảo 20% khu nhà ở cũ, xuống cấp được chỉnh trang. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 80%; 50% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý… 

Quyết tâm thực hiện tốt

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long phấn đấu tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và xã, phường trong thời gian tới phải quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, quy hoạch đất ở đến năm 2030 diện tích khoảng 909 ha; diện tích đất ở hiện hữu 484 ha, bổ sung thêm vào giai đoạn 2021-2030 là 425 ha. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất để định hình không gian đô thị, chức năng các phân khu đô thị trong tương lai làm cơ sở đầu tư phát triển đô thị. Ưu tiên phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển đô thị làm cơ sở để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng phát triển thị xã Phước Long cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025.

Thiết lập vùng cảnh quan sinh thái xung quanh các hồ Thác Mơ, Long Thủy, Đăk Tôn, Đăk Krat, Suối Dung… để bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho đô thị. Quy hoạch, hình thành các cụm công nghiệp để di dời các cơ sở sản xuất (đặc biệt là cơ sở sản xuất, gia công ngành điều) ra khỏi khu vực tập trung dân cư để phát triển đô thị, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến năm 2030, sản xuất, chế biến hạt điều vẫn là ngành sản xuất chủ yếu của Phước Long, do đó cần quy hoạch hỗ trợ phát triển sâu về chất lượng, giá trị gia tăng. Quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Bên cạnh đó, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc. Lập, phê duyệt kế hoạch chỉnh trang đô thị hằng năm và giai đoạn 5 năm để thực hiện chỉnh trang các khu vực phát triển đô thị hiện hữu. Phấn đấu đến năm 2030 các khu nhà ở cũ, xuống cấp được chỉnh trang theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị đã được phê duyệt đạt 20%. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình điểm nhấn, hình thành các không gian công cộng mới của đô thị, khu đô thị mới. Phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khu dân cư đảm bảo phù hợp với kiến trúc cảnh quan đô thị; lấy môi trường cảnh quan, sự thân thiện của người dân, an ninh, an toàn của xã hội, sự năng động, chu đáo, phục vụ của chính quyền làm sức hút của đô thị Phước Long. Huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng phát triển, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu. Khoanh vùng, bảo vệ và tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử gắn với quy hoạch các khu vực phát triển nằm trong vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp của các di tích đó, đảm bảo phát triển hài hòa với mục đích tôn tạo và phát triển.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn để thiết lập cơ chế sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư phát triển, theo nguyên tắc bố trí vốn trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Tập trung vốn để triển khai thực hiện các đề án, chương trình và dự án trọng điểm theo lộ trình được duyệt. Khuyến khích áp dụng hình thức hợp tác công tư (PPP) để thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân nhằm tạo nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển đô thị. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư chiến lược tham gia các dự án trọng điểm; trong đó quan tâm đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính từ cấp thị xã đến cấp xã. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong cải cách hành chính. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát triển mạnh hạ tầng số, xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu, thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đô thị hiện đại, thông minh lấy nhân dân làm chủ thể để phục vụ, phát triển.


Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã. Nâng cao năng lực và hiệu quả thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm; tăng cường giám sát quá trình thực thi pháp luật. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

线上博彩网址声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:皇冠信用盘开户:Đảng bộ thị xã Phước Long xây dựng đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội
发布评论

分享到:

ug开户:夏天快到了,车内有味道,放车载香水是否真的有害健康?求推荐
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。